Voorstel: ijkjaar klimaatverdrag aanpassen

Bijna twee weken hebben vertegenwoordigers van 170 landen gesproken over klimaatverandering. De tijd begint te dringen omdat ze met elkaar hebben afgesproken voor eind 2009 een nieuw akkoord te hebben om het Kyoto-protocol, dat in 2012 afloopt, te vervangen.

Veel is er in Bonn niet bereikt, al had Yvo de Boer, de Nederlandse klimaatchef van de Verenigde Naties, de indruk dat er nu serieus wordt onderhandeld.

Een opmerkelijk idee dat in Bonn ter tafel kwam was de aanpassing van ijkjaar 1990. In het Kyoto-protocol wordt de uitstoot van kooldioxide afgemeten aan de situatie in 1990. Volgens ‘Kyoto’ moeten de geïndustrialiseerde landen hun uitstoot met ruim 5 procent verminderen. Probleem is dat sommige landen dat absoluut niet halen. De Verenigde Staten bijvoorbeeld zagen sinds 1990 hun uitstoot niet dalen, maar toenemen – met zo’n 16 procent.

Het voorstel is om vanaf nu te meten met 2005 als ijkjaar. Landen als de VS, maar ook Canada en Japan kunnen daardoor „een frisse start maken”, zoals De Boer het noemde. Door een rekentruc lijkt zo een grote hoeveelheid broeikasgassen in rook op te gaan. (AP)