Rotterdam schiet tekort bij toezicht interventieteams

Marco Pastors heeft in deze krant getracht de kachel aan te maken met de Rotterdamse ombudsman en zijn rapport over interventieteams (Opiniepagina, 5 juni). Pastors en veel gemeentebestuurders hebben kennelijk geen idee van rechtstatelijke waarden. De ombudsman toetst overheidshandelen aan behoorlijkheidsvereisten, en daartoe behoren ook grondrechten als het huisrecht. Hij mag dat doen uit eigen beweging en naar aanleiding van klachten. En hij mag individuele klagers helpen door te bemiddelen, maar hij kan ook een rapport uitbrengen over een misstand.

In interventieteams wordt hulpverlening gecombineerd met door intimidatie afgedwongen controle in huis. De helpende hand houdt een stok vast om te kunnen slaan. Het heeft er alle schijn van dat leden van interventieteams tijdens hun ‘werk’ strafbare feiten begaan, zoals misbruik van gezag en het weigeren de woning op sommatie van de bewoner te verlaten. Het rapport ‘Baas in eigen huis’ van de ombudsman maakt dat op terughoudende wijze aannemelijk. Daarmee handelt het gemeentebestuur in strijd met het Europese mensenrechtenverdrag en met de Grondwet. Het huisrecht is een recht van individuen. Gemeentebestuurders en Pastors begrijpen niet dat elke schending daarvan niet door ‘waar gehakt wordt vallen spaanders’ vergoelijkt kan worden.

Rotterdam eist van de meest kwetsbaren onder zijn bevolking dat zij hun privacy opgeven om zich onder het mom van hulpverlening als algemeen verdachten van fraude, drugshandel, illegale onderhuur enzovoorts te laten controleren, maar schiet tekort bij het toezicht op het functioneren van zijn eigen interventieteams.

Ombudsman Van Kinderen heeft een punt dat een goede overheid niet mag negeren. Met de aanval op de ambtsdrager laten (ex) gemeentebestuurders zien dat zij niet om kunnen gaan met kritiek op rechtstatelijke aspecten van hun beleid. Dat is angstaanjagend.

Dr. P.M. Langbroek

hoofddocent staats- en bestuursrecht, Universiteit Utrecht

Prof. mr. J.B.J.M. ten Berge

emeritus hoogleraar staats- en bestuursrecht, Universiteit Utrecht

    • Dr. P.M. Langbroek Hoofddocent Staats-