Regels van de SEC zijn zinvol

De Amerikaanse beurswaakhond SEC (Securities and Exchange Commission) vond het deze week nodig om een kredietbeoordelaar te verbieden een waardering te geven van een ‘gestructureerd financieel product,’ bij ontstentenis van voldoende informatie over het onderpand. Het duidt op de soepelheid waarmee de laatste jaren met deze waarderingen is omgegaan. Bovendien lijken de meeste door de SEC voorgestelde regels zinvol te zijn. Ze zijn behoorlijk zwaar op het gebied van extra openheid en conflictbeheer.

Het voorstel dat kredietbeoordelaars een andere schaalindeling zouden moeten hanteren voor hun waarderingen van gestructureerde financiële producten – hetgeen een aanpak vergt die verschilt van de traditionele kredietwaarderingen van bedrijven – is echter op meer weerstand gestuit, bijvoorbeeld van de Securities Industry and Financial Markets Association, een lobbygroep van Wall Street-firma’s.

Eén suggestie van de SEC, om simpelweg iets toe te voegen aan de bestaande rangschikking van kredietwaarderingen met behulp van letters (‘triple A’), is wellicht wat al te schuchter. Op de juiste manier ingericht zou een alternatieve schaalindeling zinvol kunnen zijn, al was het maar om beleggers te dwingen hun huiswerk te doen en kredietbeoordelaars te dwingen na te denken over de eigenaardigheden van gestructureerde financiële producten. Maar de sector voor gestructureerde financiële producten zou erdoor geschaad kunnen worden.

De SEC moet nog bedenken hoe hij de manier wil veranderen waarop hij zelf met deze waarderingen omgaat. De beurswaakhond is wettelijk verplicht zijn goedkeuring te verlenen aan kredietbeoordelaars. Bovendien moet de SEC, als kredietbeoordelaars straks gedwongen worden anders om te gaan met waarderingen van gestructureerde financiële producten, dat misschien ook doen met tientallen regels die van deze waarderingen afhankelijk zijn.

Het beste zou zijn om alle verwijzingen naar waarderingen te verwijderen en beleggers zelf te laten beslissen welke financiële instrumenten veilig genoeg zijn om in te beleggen. Dat is misschien niet helemaal realistisch. Niettemin zal de SEC, als het de bedoeling is dat beleggers onafhankelijk beslissingen nemen, minder regels moeten voorschrijven. Voor sommige toezichthouders is het net zo moeilijk om pagina’s uit hun boeken met regels en voorschriften te scheuren als het voor bedrijven is om bedreigingen voor hun winsten te accepteren. Cox en zijn mede-functionarissen zouden op beide punten de hakken in het zand moeten zetten.

Richard Beales

Vertaling Menno Grootveld

Voor meer commentaaruit Londen: www.breakingviews.com

    • Richard Beales