Prof zoekt klas

Het is een prachtig idee van de KNAW om de banden tussen het voortgezet onderwijs en de wetenschap aan te halen, door professoren profielwerkstukken te laten beoordelen (W&O, 10 mei). De Nederlandse Vereniging van Leraren Maatschappijleer en de opleidingen sociologie van de Vrije Universiteit Amsterdam en de Erasmus Universiteit Rotterdam vinden de relatie tussen het (maatschappijleer)onderwijs en de (sociale)wetenschap ook van groot belang. Zij organiseren dit jaar dan ook voor de tweede maal een wedstrijd voor het ‘Beste Profielwerkstuk Maatschappijleer/Maatschappijwetenschappen’. De prijs wordt dit jaar op woensdag 9 juli uitgereikt door staatssecretaris Marja van Bijsterveldt. Zoals Robbert Dijkgraaf hoopt dat de jurerende Akademieleden in de toekomst de bibliotheek in moeten om de profielwerkstukken te beoordelen, hoop ik dat de juryleden van onze wedstrijd zullen stuiten op jong sociologisch talent.

    • Hans Teunissen Vicevoorzitter Nvlm