Onderwijs verklaart inkomenskloof

De inkomensongelijkheid in de Verenigde Staten laat zich vrijwel geheel verklaren uit verschillen in het onderwijsniveau van werknemers. Investeringen in onderwijs bieden derhalve de beste aanpak voor verkleining van inkomensverschillen.

Dit betoogde Claudia Goldin, hoogleraar economie aan Harvard, gisteren in een lezing georganiseerd door het Centraal Planbureau. Samen met Lawrence Katz, eveneens als econoom verbonden aan Harvard, heeft Goldin zojuist de studie The race be-tween education and technology gepubliceerd.

„De afvlakking van het onderwijsniveau is in hoge mate verantwoordelijk voor de toegenomen inkomensongelijkheid”, zei Goldin. Ook voor Nederland gaat dit op, zij het in mindere mate, zei ze na afloop van haar lezing.

Goldin en Katz hebben onderzoek gedaan op basis van gegevens over inkomens en onderwijsniveau in de VS vanaf 1915 tot 2004. Ze constateren dat na een gestage daling van de inkomensongelijkheid in de Verenigde Staten in de eerste helft van de 20ste eeuw, de inkomensverschillen vanaf 1973 sterk zijn toegenomen.

Tegelijkertijd stellen ze vast dat de onderwijsdeelname in de VS in de eerste helft van de vorige eeuw spectaculair toenam – aanvankelijk in het middelbaar onderwijs, later in colleges. Een schooldiploma bood uitzicht op een beter betaalde baan. Vanaf de jaren zeventig vlakte de scholingsgraad af.

„Tussen 1945 en 1973 groeide Amerika samen, tussen 1973 en 2004 groeide Amerika uit elkaar.”

De verzwakking van de positie van vakbonden, immigratie, verplaatsing van productie of het belastingstelsel hebben veel minder invloed op de inkomensverdeling gehad, betoogde Goldin.

    • Roel Janssen