nrc.nl/awbz

De fiscale aftrek van zorgkosten wordt beperkt.

Lees op de website een serie artikelen over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten