Kabinet: wees terughoudend met milieuzones

Door een onzer redacteuren

Den Haag, 14 juni. Het kabinet vraagt gemeentes die zogenoemde ‘milieuzones’ tegen vervuilende auto’s willen instellen om daar terughoudend mee om te gaan. Minister Cramer (Milieu, PvdA) benadrukte gisteren na afloop van de ministerraad dat het weren van auto’s „niet veel zoden aan de dijk” zet. Het weren van de alleroudste auto’s, van veertien jaar en ouder, „levert nauwelijks milieuwinst op”, aldus het kabinet. Het wil de milieuzones niet verbieden. Maar volgens Cramer en haar collega Eurlings (Verkeer, CDA) zijn de plannen niet nodig omdat er al maatregelen voor schone lucht worden genomen. Ook werkt het kabinet aan een wet die gemeenten toestaat bijzondere parkeertarieven toe te passen.