Kabinet bezuinigt 800 mln op AWBZ

Op de regeling voor langdurige, onverzekerbare zorg gaat het kabinet 800 miljoen euro per jaar bezuinigen. Zaken als huiswerkbegeleiding, steun aan jongeren met een lichte handicap en boodschappendiensten verdwijnen grotendeels uit de Algemene wet bijzondere ziektenkosten (AWBZ).

Dat heeft het kabinet gisteren besloten. De Sociaal-Economische Raad (SER) had het kabinet geadviseerd de regeling fors te veranderen om de kwaliteit in de zorg te verhogen en de AWBZ betaalbaar te houden. Jaarlijks kost de regeling meer dan 20 miljard euro. De kosten groeien ondanks de bezuiniging tot het jaar 2011 met 2,5 miljard euro. Iedereen met een inkomen draagt AWBZ-premie af.

Het kabinet vindt dat de regeling te veel is uitgedijd. „In 1968 was die bedoeld voor mensen die langdurige zorg nodig hebben, zoals ouderen en gehandicapten. De AWBZ moet terug naar de kern”, zei staatssecretaris Bussemaker (Volksgezondheid, PvdA) gisteren.

De stijging van de uitgaven voor de AWBZ wordt voor een groot deel veroorzaakt door jongeren die steeds vaker een ‘rugzakje’ met geld, het zogeheten persoonsgebonden budget, krijgen toegewezen waarmee ze zorg kunnen inkopen. Veel van die jongeren zijn autistisch of hebben ADHD. Deze kinderen kunnen nu op kosten van de AWBZ bijvoorbeeld begeleiding krijgen om naar school of sportvereniging te gaan, maar dit vindt Bussemaker niet tot de kern van deze regeling behoren. De aanspraak op begeleiding zal worden beperkt. Als er risico bestaat dat iemand zichzelf verwaarloost, dan wordt de hulp nog vergoed uit de AWBZ. De begeleiding voor ‘participatie’ in de samenleving wordt geschrapt. Vergoedingen hiervoor zullen deels worden overgeheveld naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO).

Bussemaker maakte eerder bekend dat er in de hele AWBZ eigen bijdragen van de cliënten komen, ook voor begeleiding. Ze wijst erop dat juist het deel van de AWBZ waarvoor geen eigen bijdragen bestonden, sterk groeit. Uitbreiding van eigen bijdragen moet jaarlijks 80 miljoen euro opleveren.

Bij de coalitiepartijen valt de maatregel in goede aarde, meldt het persbureau ANP. CDA-Kamerlid De Vries vindt dat de AWBZ-begeleiding voor de meest kwetsbare groepen gereserveerd moet blijven. Maar evenals de ChristenUnie wil hij scherp in de gaten houden waar de grenzen worden getrokken. Bij de oppositie scoort Bussemaker niet. VVD-Kamerlid Van Miltenburg vreest dat gezinnen te hard worden getroffen als kinderen onder 18 jaar een eigen bijdrage moeten betalen. De SP is mordicus tegen „de ontmanteling van de AWBZ”.