In de ouderenzorg zeggen we niet ‘ opa, u moet niet roken’

Het is duidelijk dat de 73-jarige senior Hans Crombag zelf geen gebruik hoeft te maken van de AWBZ-zorg. In zijn betoog tegen het aanstaande algehele rookverbod (M, 7 juni) beweert hij het volgende: „ ...daar (zit) een dementerende oude man, die een sigaretje op wil steken, zijn enige pleziertje, en dan komt er een jongedame in een witte jas, die zegt: ‘Opa! U moet niet roken, dat is niet goed voor u!’”

Er is in heel Nederland geen enkel woonzorgcomplex meer waar oude heren en vrouwen niet de regie over hun eigen leven kunnen hebben. Dat ligt tegenwoordig vast in het woonleefplan dan wel zorgleefplan of leefplan. Helaas lopen in sommige complexen nog wel zusters in het wit, maar niemand noemt een oudere cliënt of bewoner nog ‘opa’. Mocht ik dat een verdwaalde medewerker nog horen doen, mag diegene direct bij mij een gesprekje komen voeren.

Bovendien zal zij nooit zeggen wat goed of fout voor iemand is, dat is van een orde uit het verleden, toen we nog de regie ‘overnamen’. Het wordt tijd dat dit negatieve en onjuiste beeld van de moderne ouderenzorg actief wordt bestreden, ook in NRC Handelsblad.

Anna M Vos

Dokkum

    • Anna M. Vos Dokkum