Ik ‘mats’ mijn leerlingen niet, ik onderwijs hen gewoon

In zijn opiniestuk ‘Methode correctie examens dubieus’ (NRC Handelsblad 11 juni) doet Jan Bouwens het voorstel de eerste correctie van gemaakte examens voortaan te laten uitvoeren door een docent van een andere school. De tweede correctie wordt in dat geval uitgevoerd door de eigen docent.

Het is jammer dat Bouwens niet ook zo’n voor de hand liggende oplossing aandraagt voor het verschil tussen resultaten van school- en centrale examens en in deze slechts van ‘matsen’ blijft spreken.

Omdat bij schoolexamens deels andere kwaliteiten gemeten worden dan bij centrale examens, worden hier appels met peren vergeleken. Zo voeren mijn leerlingen tijdens het schoolexamen een onderzoek uit voor een werkstuk. Ik begeleid dat intensief (via e-mail) en keur het stap voor stap goed. Er rollen goede werkstukken uit de bus, waardoor doorgaans het gemiddelde van het schoolexamen opgetrokken wordt. Dat heeft allemaal niets met matsen te maken, dit heet ‘onderwijs’ (het systematisch overbrengen van kennis en kunde) en de uitkomsten van die onderzoeken mogen echt gezien worden.

Paul Ophey

Arnhem

    • Paul Ophey