De lezer schrijft over spelfouten en onduidelijke vormgeving

Uw krant is inhoudelijk een genot voor de geest. Na twee eerdere niet verzonden kritieken wil ik nu echter een vormelijke zorg aankaarten:

Zaterdag 7 juni vond ik op de voorpagina in een artikel van twee van uw redacteuren een grove werkwoordspelfout van basisschoolniveau (ik vindt). Daar deze krant nationaal wordt gekwalificeerd als die met artikelen op het hoogste leesniveau is het contrast met de taalverzorging wel erg groot.

Andere fouten, – ook in de krant van 7 juni „het enige dat” – komen het laatste jaar veelvuldig voor. Is dit alles een gevolg van herprioritering, niveaudaling of laksheid?

Tom Voermans

Venray

Al ruim 50 jaar ben ik abonnee. Echter, hoe meer bijlagen, hoe moeilijker het is geworden om een artikel terug te vinden of om het vervolg van een artikel te vinden. In de krant van 7 juni was de nummering van de pagina’s voor een leek onbegrijpelijk. Wij zochten het interview met professor Galjaard, volgens de verwijzing op pagina 43. Tot onze verbazing had zowel mijn man als ik een pagina 43 in twee verschillende katernen. Eén in het gewone gedeelte en één in Zaterdag &cetera.

Het zou prettig zijn als een en ander overzichtelijker wordt. Ik heb de krant altijd met veel plezier gelezen. Echter, dit is geen ontspanning meer, maar geconcentreerd werken.

Marianne van Gent

Rhoon

De krant antwoordt

De ernstige taalfout is helaas een onderwerp waarover in deze rubriek al een aantal keren is geschreven. En eigenlijk kunnen we er niet veel meer over zeggen dan: as op ons hoofd en we doen ons uiterste best dergelijke blunders te voorkomen. Maar een krant maken blijft mensenwerk. Ook op de redactie is de d/t-fout van afgelopen zaterdag hard aangekomen. Het desbetreffende citaat is door verschillende redacteuren tegengelezen en helaas heeft niemand de verschrijving opgemerkt. De fout was des te erger, omdat het artikel op de voorpagina stond. Dezelfde fout stond in het interview in het Wetenschapskatern waaruit het citaat afkomstig was en is daar minder opgevallen.

We blijven ons inspannen om dergelijke taalfouten te vermijden. Dat het aantal fouten zou zijn gestegen het afgelopen jaar is niet onze indruk en zeker niet het gevolg van herprioritering. Het voorkómen van taalfouten vinden we van groot belang. Want taal is ons gereedschap dat we goed moeten onderhouden. Bovendien rijst al gauw de verdenking dat achter een taalfout een denkfout schuilgaat.

Ik hoop op dit onderwerp voorlopig niet te hoeven terugkomen.

Op zaterdag hebben wij, behalve het dagelijkse nieuwskatern en het katern Economie, de bijlages Opinie & Debat, Wetenschap & Onderwijs en Zaterdag &cetera. De laatste bijlage wordt apart gedrukt en heeft daarom een eigen paginanummering. Inderdaad moeten we opletten dat we, bij verwijzing van de voorpagina naar de bijlagen, nummering gebruiken die geen verwarring schept. In dit geval werd onder één artikel verwezen naar zowel Zaterdag &cetera pagina 4, daarover kan geen misverstand bestaan, als naar een interview met hoogleraar Hans Galjaard op pagina 43. Voor de duidelijkheid hadden we bij dat laatste moeten toevoegen dat pagina 43 van het Wetenschapskatern werd bedoeld. Zodat ook het opzoeken van een artikel in de krant geen in- maar ontspanning is.

Birgit Donker

Hoofdredacteur

Reacties:

nrc.nl/lezer schrijft

Nieuwe kwesties, voorzien van naam en woonplaats:

lezerschrijft@nrc.nl

    • Birgit Donker