Conflict over geld voor cao streekvervoer

Het einde van het conflict tussen de vakbonden en werkgevers in het streekvervoer over een nieuwe cao is nog niet in zicht. De stakingsacties gaan door, ondanks een gisteren bereikt principeakkoord.

Gisteren maakten de busbedrijven en FNV Bondgenoten bekend dat er een principeakkoord is. Maar een definitief akkoord stelden zij afhankelijk van een financiële bijdrage van het Rijk. Volgens de FNV worden „de acties pas opgeschort als er definitief een cao is”.

Naar verluidt gaat het om een bedrag van 31 miljoen euro. Bonden en werkgevers gaan ervan uit dat staatssecretaris Huizinga (Verkeer, ChristenUnie) donderdagavond tijdens een debat in de Kamer een toezegging heeft gedaan financieel bij te dragen aan de oplossing van het conflict. Maar van de kant van het departement werd die interpretatie gisteravond resoluut van de hand gewezen. Volgens een woordvoerder van Huizinga is er geen sprake van een akkoord. ,,Het is een idioot idee om te denken dat wij zouden bijplussen bij cao-onderhandelingen van private ondernemers.”

Het departement benadrukte nogmaals de woorden van de staatssecretaris tijdens een debat in de Tweede Kamer donderdagavond: de staat is geen partij in de onderhandelingen tussen werkgevers en werknemers in de private sector. Wel erkende de staatssecretaris betrokkenheid via het belang van de reizigers die door het loonconflict worden getroffen. Volgens Huizinga, donderdag in de Tweede Kamer, vervullen de provincies, als contractpartij van de vervoerders, een sleutelrol.

Ze zei bereid te zijn een „duwtje te geven” om het onderhandelingsklimaat te verbeteren. Daarmee doelde zij op de mogelijkheid dat het ministerie provincies en vervoerders stimuleert om te komen tot harmonisering van contracten. Dat kan financiële implicaties hebben, maar dat betekent geen zak geld die rechtstreeks naar de werkgevers gaat, aldus de woordvoerder. „Dat zou staatssteun zijn aan het bedrijfsleven en dat is uitgesloten.”

Volgens het cao-akkoord dat nu in de lucht hangt, krijgen de chauffeurs 3,5 procent meer loon per 1 januari 2008 en 2 procent per 1 januari 2009. De cao heeft een looptijd van 18 maanden. De eindejaarsuitkering wordt met 0,5 procent verhoogd. En chauffeurs krijgen een bijdrage in de ziektekostenpremie. Daarnaast is er een regeling voor vrijwillige verkoop van atv-dagen. De cao moet gelden voor circa 13.000 werknemers van de busbedrijven Connexxion, Arriva en Veolia/BBA.