Bewindslieden moeten zich niet bemoeien met Jeugdzorg

Minister Rouvoet heeft aangekondigd dat hij beroepskrachten die met kinderen werken, wil dwingen een ‘meldcode kindermishandeling’ op te stellen (NRC Handelsblad, 3 juni). Zijn boodschap is duidelijk: er worden kinderen mishandeld, omdat er mensen te beroerd zijn om dat even te melden bij een instantie die dan gewoon direct aan dat geweld een einde zal maken. „Tot mijn genoegen”, zegt Rouvoet, „dringt het besef door dat beroepskrachten zich niet kunnen verschuilen achter hun zwijgplicht om geen melding te doen van kindermishandeling.”

Deze aankondiging kwam vier dagen nadat het kabinet aan de Kamer schreef de aanbevelingen van de commissie-Dijsselbloem ter harte te nemen. Deze commissie toonde aan dat het onderwijs de afgelopen jaren is verslechterd door ondoordachte, drammerige bemoeienis van bewindslieden en gebrekkige politieke controle door het parlement. Het kabinet schrijft dat het voor het onderwijs „een nieuwe, meer dienstbare aanpak voorstaat met een hoofdrol voor de docent en oog voor verschillen tussen leerlingen”.

Zo zou het inderdaad moeten. Maar de door Rouvoet verordonneerde meldcode kindermishandeling is juist een symbool van het verkeerde pre-Dijsselbloemdenken: een autoritaire mechanistische aanpak die ten onrechte suggereert dat complexe problemen met een uniforme aanpak definitief op te lossen zijn. Een schandelijke diskwalificatie van juist diegenen die een essentiële rol spelen in ingewikkelde maatschappelijke processen.

Jos Lamé

Bestuurder Riagg Rijnmond

    • Jos Lamé Bestuurder Riagg Rijnmond