Stellingen

Tennis is pas leuk als je het kunt, squash direct.

W. Wamelink

Wageningen Universiteit

Vegetariërs zijn doorgaans armer.

M.J.H. Heule

Technische Universiteit Delft

Als iets ‘typisch Nederlands’ is, dan is het wel de neiging om in buitenlands gezelschap geen gelegenheid onbenut te laten om te beweren dat iets ‘typisch Nederlands’ is.

E.H.P. Frankema

Rijksuniversiteit Groningen

Overwerk is een vorm van verborgen werkgelegenheid.

M.L. Zoeteweij

Technische Universiteit Delft