Rotterdam reguleert de instroom van Oost-Europeanen

Rotterdam. De gemeente Rotterdam gaat de instroom van migranten uit Oost-Europa reguleren. In achterstandswijken mogen voortaan op één adres niet meer dan twee mensen wonen met van elkaar verschillende achternamen. Dat is een van de maatregelen die het stadsbestuur gisteren heeft aangekondigd in de strijd tegen de overlast door de komst van naar schatting 15.000 arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa. Vooral in kwetsbare delen van de stad zijn er misstanden, variërend van illegale (over)bewoning en taalachterstanden tot uitbuiting en drankmisbruik. Een andere maatregel richt zich op het uitbreiden van huisvestingsmogelijkheden. Rotterdam gaat slooppanden en kantoorgebouwen geschikt maken voor tijdelijke bewoning. Die zijn alleen bedoeld voor Oost-Europeanen die in de stad zelf werken. Wethouder Hamit Karakus (Wonen, PvdA) riep randgemeenten nogmaals op ook in actie te komen. ”We kunnen dit probleem niet alleen aan.” Verder wil de gemeente ”uitbuiting en oneerlijke concurrentie op de arbeidsmarkt” tegengaan door een akkoord te sluiten met werknemers- en werkgeversorganisaties.