Rotterdam pakt migranten aan

De gemeente Rotterdam gaat de instroom van migranten uit Oost-Europa reguleren. In achterstandswijken mogen voortaan op één adres niet meer dan twee mensen wonen met van elkaar verschillende achternamen. Tegelijkertijd moet er meer woonruimte beschikbaar komen voor de naar schatting 15.000 arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa. (NRC)

Pagina 9