Rijder auto van de zaak moet boete zelf betalen

Personeel dat verkeersovertredingen begaat in een lease-auto of een auto van de de zaak, moet die boetes toch zelf betalen. De Hoge Raad heeft vanochtend een eerdere uitspraak van het gerechtshof in Den Haag vernietigd waarin bepaald was dat de werkgever kleine verkeersboetes alleen mag verhalen als er sprake is van opzet of roekeloos rijgedrag.

De procedure was aangespannen door een werknemer van TPG Post en vakbond AbvaKabo/FNV. Zij vonden dat kleine snelheidsovertredingen bedrijfsrisico waren en door de werkgever betaald moesten worden.

In 2006 kregen zij van het gerechtshof gelijk. Indien de auto op naam van de werkgever of diens leasemaatschappij staat, horen overschrijdingen van de maximumsnelheid met meer dan tien kilometer per uur door de werkgever worden betaald, was het oordeel. Want bij dergelijke overschrijdingen van de maximumsnelheid kan er nauwelijks sprake zijn van opzet of bewuste roekeloosheid: „In het verkeer rijdt men makkelijk even iets te hard”, aldus de overweging van het gerechtshof. Bijvoorbeeld omdat de verkeerssituatie het soms noodzakelijk maakt.

Volgens de Hoge Raad zou daardoor rechtsongelijkheid ontstaan, omdat werknemers die in een eigen auto voor de baas rijden, die verkeersboetes wel moeten betalen. Want die boetes worden niet naar de werkgever of de leasemaatschappij gestuurd, maar naar de werknemer zelf.

Volgens de Hoge Raad is het, bij de invoering van de wet-Mulder (de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften), nooit de bedoeling geweest om de incasso van verkeersboetes bij de werkgever te leggen. Dat kan volgens de Hoge Raad wel, maar dan moeten daar contractueel afspraken over gemaakt worden tussen werkgevers en werknemers.

In de praktijk gebeurt dat overigens al, zo bleek bij de behandeling van deze zaak bij het gerechtshof. Zo zijn er transportbedrijven die de eerste drie boetes binnen een bepaalde periode zelf betalen. De overige boetes zijn voor rekening van de werknemer zelf. Het hof noemde dat in zijn uitspraak al een verdedigbare vorm van personeelsbeleid. TPG Post heeft na de uitspraak van het gerechtshof snelheidsbegrenzers in de wagens geïnstalleerd.