Niemand is blij met salarisadvies

Tweede Kamerlid Wim van de Camp (CDA) had de commotie niet verwacht. Hij adviseerde een hogere beloning voor bestuurders van middelbare scholen en vervolgens is de hele Kamer verontwaardigd. Zijn eigen CDA stelt er Kamervragen over. Ook de bewindslieden op Onderwijs zijn ongelukkig.

Van de Camp was lid van de commissie die begin juni een nieuwe beloningssystematiek voor schoolbestuurders voorstelde, in opdracht van de koepelorganisatie van middelbare scholen, de VO-raad. De eerste kritiek kwam al snel, van de Algemene Onderwijsbond. Bestuurders gaan er gemiddeld met 37 procent op vooruit, aldus de vakbond. Geen populaire boodschap als tegelijk elk dubbeltje wordt omgedraaid voor de lerarensalarissen.

De CDA-fractie vraagt haar leden expliciet om maatschappelijk actief te zijn, zegt Van de Camp, die plaatsnam in de commissie als lid van de raad van toezicht van de Haagse Stichting Lucas Onderwijs. „Dan kom je weleens voor een dilemma te staan. Het is voor mij een alert moment om even stil te staan bij welke functies ik wel en welke ik niet moet accepteren. Ik zal voortaan terughoudend zijn met het plaatsnemen in dit soort commissies.”

Over het advies bestond „een misverstand” met fractiegenoot Jan de Vries, aldus Van de Camp. „Ik dacht dat het advies geen problemen zou opleveren, omdat het hoogste salaris dat wij adviseren binnen de Balkenende-norm blijft.” Daar dacht De Vries anders over. Hij vroeg staatssecretaris Van Bijsterveldt (Onderwijs, CDA) om maatregelen.

Van Bijsterveldt heeft niet de bevoegdheid op te treden tegen de salarisstijging. Wel stelt ze dat de loonsverhoging niet strookt met het advies van de commissie-Dijkstal, die het kabinet adviseert over salarissen in de semipublieke sector.

In het nieuwe systeem vallen de bestuurderssalarissen niet meer binnen de cao, maar worden ze berekend op basis van de lonen in vergelijkbare sectoren als zorg, hoger onderwijs en woningcorporaties. Volgens de Algemene Onderwijsbond stijgt het bestuurderssalaris op gemiddelde scholen van 83.000 naar 111.000 euro.