Miljoenen voor restauraties

ZEIST, 13 juni. De eigenaren van 26 oude orgels krijgen 4 miljoen euro subsidie voor het opknappen van hun instrument. Daarnaast geeft de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten de bezitters van 42 historische boerderijen 6 miljoen euro voor restauratiewerkzaamheden. Zowel orgels als historische boerderijen in Nederland kampen met een aanzienlijke achterstand in hun onderhoud.