Ierland neigt naar ‘nee’ tegen Europa

De eerste resultaten van het Ierse referendum van gisteren over het nieuwe verdrag van de Europese Unie wijzen op winst voor de tegenstemmers. „Het ziet er niet goed uit”, aldus de Ierse Europaminister Dick Roche.

Aan het begin van de middag duidde alles op een overwinning voor het ‘nee’-kamp. Een definitieve uitslag werd pas later op de dag verwacht. Het zogenoemde Hervormingsverdrag is bedoeld om de EU slagvaardiger en democratischer te maken.

Bij een Iers ‘nee’ kan het verdrag niet in werking treden. Dat kan alleen als alle 27 EU-landen ermee instemmen. Ierland is de enige lidstaat die er een referendum over houdt. Parlementen van achttien landen keurden het goed.

De eerste voorlopige uitslag van het district Waterford in het zuiden was 54 procent tegen en 46 procent voor. Vooral Ieren uit de lagere inkomensgroepen zouden in meerderheid tegen het Verdrag van Lissabon, zoals het ook wel wordt genoemd, hebben gestemd.

Onder de middenklasse daarentegen houden de voorstemmers en de tegenstemmers elkaar min of meer in evenwicht. In verscheidene kiesdistricten in de hoofdstad Dublin koos zo’n 60 procent van de kiezers ‘nee’ en zo’n 40 procent ‘ja’, meldde The Irish Times op zijn website. Ook elders in het land werd deze trend waargenomen.

Een ‘nee’ zou een zware tegenslag betekenen voor zowel de nieuwe Ierse premier Brian Cowen en zijn regering als voor de Europese Unie. De EU dreigt erdoor in een nieuwe impasse te raken.

Een eerdere versie van het Verdrag van Lissabon, de zogenoemde Europese Grondwet, sneuvelde drie jaar geleden toen Franse en Nederlandse kiezers het in referenda verwierpen.

De Ierse media schatten dat zo’n 45 tot 50 procent van de drie miljoen stemgerechtigde Ieren gisteren de moeite heeft genomen een stem uit te brengen. Zowel het ja- als het nee-kamp erkende dat het tot het einde een nek-aan-nekrace zou blijven.

De opkomst was hoger dan in 2001, toen de Ieren in eerste instantie het Verdrag van Nice afwezen. Slechts 35 procent van het electoraat stemde toen. Ruim een jaar later steeg de opkomst tot 49 procent en werd het inmiddels licht gewijzigde verdrag alsnog door een ruime meerderheid van de Ieren aangenomen.

Volg de uitslagen op:nrc.nl/euverdrag

    • Floris van Straaten