Huizinga wil nu toch een duwtje geven

Staatssecretaris Huizinga schreef gisteren aan de Kamer dat ze zich niet met de busstaking wilde bemoeien.

Drie kwartier later beloofde ze het tegenovergestelde.

Het heeft even geduurd, maar staatssecretaris Tineke Huizinga (Verkeer en Waterstaat, ChristenUnie) gaat zich alsnog bemoeien met de problemen in het streekvervoer. Na bijna vijftig dagen van protesten, waarvan de laatste twaalf in de vorm van een algehele staking, heeft de bewindsvrouw gistermiddag onder druk van de Tweede Kamer toegezegd om met de provincies te overleggen hoe het arbeidsconflict bij de streekbussen kan worden opgelost.

Met de interventie van Huizinga zal ook een geldsom zijn gemoeid, maar de staatssecretaris kon en wilde niet aangeven hoeveel dat mag zijn en waar dat geld vandaan moet komen. De bewindsvrouw benadrukte dat de provincies een sleutelrol hebben in het arbeidsconflict bij de regionale busmaatschappijen. „Ik zal kijken hoe ik de decentrale overheden kan helpen. Ik wil een duw of een duwtje geven.” Zij zal het parlement binnen een week informeren over de resultaten.

Huizinga deed de toezeggingen zes dagen nadat senator Klaas de Vries (PvdA) het Rijk opriep zijn verantwoordelijkheid te nemen voor de problemen in het streekvervoer. Huizinga verwierp die suggesties vorige week nog. Haar opstelling gistermiddag in de Tweede Kamer stond ook in schril contrast met de brief die zij drie kwartier voor aanvang van het spoeddebat naar de parlementariërs stuurde. Daarin wees de staatssecretaris iedere betrokkenheid bij het conflict categorisch van de hand en werd een financiële bijdrage van de staatssecretaris op korte termijn uitgesloten.

Wijnand Duyvendak (GroenLinks) vroeg zich af waarom het spoeddebat in de Kamer eerst een paar dagen moest wachten op een brief van de staatssecretaris waar vervolgens niets nieuws in stond. En waarom koos Huizinga in het debat vervolgens een geheel andere opstelling?

De staatssecretaris zei gisteren dat zij veel tijd kwijt was geweest aan het onderzoeken van allerhande oplossingen voor het conflict. Ook de suggesties van De Vries om de accijns op diesel te verlagen, zouden zijn bestudeerd – maar stuiten op Europese regels die staatssteun verbieden.

Parlementariërs weten de verschillen tussen brief en debat gisteren in de wandelgangen aan de politieke onhandigheid die de staatssecretaris al eerder parten speelde. Van meet af aan was duidelijk dat Huizinga voor een Kamer stond die regie en geld van de bewindsvrouw eiste, coalitiegenoten CDA en PvdA incluis.

Maar Huizinga nam ditmaal direct haar verlies toen zij voor het eerst aan het woord kwam. Nog handiger was het geweest als zij de politieke angel meteen in de brief naar de Kamer er had uitgehaald. „Dan had het debat ook heel wat korter kunnen duren”, zei Duyvendak gisteren na afloop. Nu hadden de parlementariërs anderhalf uur nodig om hun onvrede over de brief te luchten. Emile Roemer (SP):. „De staatssecretaris laat opnieuw blijken geen inzicht te hebben in de realiteit.”

Er circuleert nog een verklaring voor het contrast tussen de brief en Huizinga’s optreden. Minister Bos (Financiën, PvdA) zou tot het laatst toe dwars hebben gelegen om financiële toezeggingen te doen. Direct betrokkenen schatten dat het vereiste ‘duwtje’ in de onderhandelingen slechts een slordige 25 miljoen euro zal kosten. Lia Roefs (PvdA) speculeerde er al op dat extra geld voor de werknemers wordt betaald uit de opbrengst van de verkoop van busbedrijf Connexxion.

De politieke tussenoplossing van gisteren leverde gemengde reacties op van werkgevers, werknemers en provincies. Anne Hettinga, directeur Arriva en woordvoerder van de werkgevers in het streekvervoer: „Ik word hier echt doodmoe van. De brief van de staatssecretaris was schokkend slecht na de scherpe analyse van De Vries. Met de toezeggingen van vanmiddag kan ik helemaal niets. Ze zegt dat ze druk bezig is met het conflict, maar ik heb nog niet één telefoontje van haar gehad.”

Janny Koppens van FNV Bondgenoten zei blij te zijn dat er eindelijk serieuze aandacht is voor het conflict maar ook sceptisch. „Huizinga heeft onvoldoende regie.” Buschauffeur Bo Harteveld uit Den Haag die het debat van de publieke tribune volgde was optimistischer. „Ik ben opgelucht dat de staatssecretaris in actie komt, want ik ben gewoon stakingsmoe. Je wordt buschauffeur om te rijden.”

    • Willemien Veldman
    • Jeroen Wester