Fouten in films

Als in Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull een kaart van Centraal-Amerika in beeld komt, dan is daarop duidelijk de naam Belize zichtbaar. Vreemd, want dat land heet pas zo sinds 1973, terwijl de film speelt in 1957. Als in dezelfde film een aantal personages midden in de jungle in een wild stromende rivier terecht komt, dan is rechtsonder in beeld een metalen zwembadladdertje te zien.

Fouten in films. Anachronismes, ongerijmdheden, blunders. De website moviemistakes.com verzamelt ze. In de eerste weken dat een blockbuster als de nieuwe Indiana Jones draait, worden er door liefhebbers bijna dagelijks nieuwe onjuistheden ontdekt en aan de site toegevoegd.

Het is niet moeilijk te begrijpen wat het zo aardig maakt om op zoek te gaan naar zulke vergissingen, hoe onbeduidend ze vaak ook zijn. Wanneer miljoenen worden uitgegeven om een film te maken die een perfecte illusie oproept en een publiek in een droomwereld kan laten geloven, dan is het een uitdaging om daar niet in mee te gaan.

Elke ontdekte fout is een kleine overwinning van de toeschouwer op de filmmaker: daarom is het zo amusant om te weten dat in The Shining van Stanley Kubrick, een regisseur die om zijn extreme perfectionisme bekend stond, bijna 300 fouten werden gevonden.

Door de manier van kijken van moviemistakes.com wordt film teruggebracht tot een soort mechanische goocheltruc, die je door goed op te letten kunt doorgronden. En tegelijkertijd moet er ook altijd een grote liefde voor het medium aanwezig zijn: alleen wie volledig geobsedeerd is door film kan zo aandachtig en geconcentreerd elke hoek van het beeld bestuderen.

www.moviemistake.com

    • David Sneek