Een andere som: andersom. Plot een grafiek, en je krijgt een kruis. Ja is nee, meer is minder. Vinden we elkaar niet ergens in die lijn? AB BA is omarmend rijm.

    • Remy van Rijswijk