Bakker II iets eerder klaar dan Bakker I

Maandag is het zover: dan presenteert de commissie-Bakker haar langverwachte rapport over verhoging van de arbeidsparticipatie. De commissie, onder voorzitterschap van TNT-topman Peter Bakker, werd ingesteld door het kabinet om uit de impasse over het ontslagrecht te raken.

Maar er is ook nog een commissie-Bakker II, opgetuigd door oppositiepartij D66, en onder leiding van oud-Kamerlid Bert Bakker. Deze ‘Commissie Echte Arbeidsparticipatie’ presenteerde vandaag haar rapport. Net als de ‘echte’ commissie-Bakker twee weken later dan gepland, maar toch net een paar dagen eerder.

Het zal weinig verbazing wekken dat in het advies gepleit wordt voor een herziening van het ontslagrecht, een echt D66-punt. De commissie wil dat het ‘duale stelsel’ verdwijnt, waarbij werkgevers kunnen kiezen voor ontslag via de kantonrechter of het CWI. Als werkgever en werknemer beiden instemmen met het ontslag, moet het niet verplicht zijn om goedkeuring te vragen bij welke instantie dan ook. Alleen als sprake is van een arbeidsconflict moet de rechter tussenbeide komen. Ook de ontslagvergoeding kan in principe worden afgeschaft. En de werkloosheidsuitkering moet hoger, maar korter worden: één jaar.

Of deze voorstellen door de coalitie met gejuich zullen worden ontvangen, valt te betwijfelen. Ze gaan op het punt van het ontslagrecht verder dan de plannen die minister Donner (Sociale Zaken, CDA) presenteerde, en waarover het kabinet bijna viel, omdat coalitiepartner PvdA zich ertegen keerde. Toch zijn ze volgens Bert Bakker en de zeven anderen die aan het rapport werkten, onder wie enkele hoogleraren economie, echt nodig om de arbeidsparticipatie te verhogen.

Maandag gaat de discussie dus verder. Maar dan is ook het rapport van de ‘echte’ commissie-Bakker beschikbaar.

Lees het rapport van de alternatieve commissie-Bakker via nrc.nl/economie