Werkgevers keren zich tegen invoering vaderschapsverlof

De werkgevers hebben de aanval ingezet tegen het initiatiefwetsvoorstel van GroenLinks voor de invoering van vaderschapsverlof. VNO-NCW en MKB-Nederland hebben vandaag een brief aan de Kamer gestuurd, waarin ze schrijven dat er al genoeg verlofregelingen zijn waar jonge vaders gebruik van kunnen maken.

Het plan van Tweede Kamerlid Ineke van Gent, dat vaders recht geeft op tien dagen verlof na de geboorte van een kind, wordt volgende week in de Kamer behandeld. PvdA, SP en D66 hebben positief gereageerd. Minister Rouvoet (Jeugd en Gezin, ChristenUnie) heeft op een congres gezegd dat hij vaderschapsverlof een interessante gedachte vindt, maar of zijn partij het ook verplicht wil stellen, is onduidelijk. Het CDA twijfelt daar eveneens over, maar heeft nog geen nee gezegd. Er is dus een kans dat een meerderheid van de fracties het voorstel van GroenLinks uiteindelijk goedkeurt.

De kosten van tien dagen vaderschapsverlof, die volgens Van Gent door de werkgevers moeten worden betaald, bedragen maximaal 164 miljoen euro per jaar. VNO-NCW en MKB-Nederland willen daar niet voor opdraaien. „We moeten niet dramatiseren”, zegt Van Gent. „De kosten bedragen maar een duizendste van de loonkosten.” Volgens VNO-NCW en MKB-Nederland krijgen werknemers in landen waar wel vaderschapsverlof bestaat, zoals Portugal en Zweden, geen vergoeding van hun werkgever of maar een paar honderd euro per maand.

Vaders in Nederland krijgen nu na de geboorte van een kind twee dagen vrij: op de geboortedag van het kind en de dag erna. Volgens Van Gent is dat minder dan in andere Europese landen. De werkgevers stellen dat Nederland juist vooroploopt met het aantal verlofregelingen waarvan ouders gebruik kunnen maken.

„Vaders kunnen ook vakantiedagen opnemen”, zegt Alfred van Delft, secretaris sociale zaken van VNO-NCW. „We hebben al een hele kerstboom aan verlofregelingen, die moeten we niet verder optuigen. Als er meer verlof nodig is, kan dat decentraal worden geregeld, aan de cao-tafel.”

Enkele werkgevers hebben dat al gedaan: bij de gemeente Nijmegen en bij accountant PricewaterhouseCoopers krijgen mannelijke werknemers tien dagen verlof als ze vader worden.