Uitlevering door Italië gelaakt

De mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch is verbolgen over de uitlevering door de Italiaanse regering van de terreurverdachte Sami Ben Khemais Essid aan Tunesië. Volgens Human Rights Watch loopt Essid in Tunesië het risico te worden gemarteld.

Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens had Italië expliciet gevraagd te wachten met uitzetting tot het Hof de zaak-Essid had beoordeeld. Met de uitzetting zou Italië het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens schenden. Italië is daarvoor vaker op de vingers getikt. Er zouden nog meer zaken lopen.

Op 3 juni is Essid per vliegtuig naar Tunis overgevlogen waar hij nu in de Mornaquia-gevangenis zou zitten. In Tunesië is hij diverse keren bij verstek veroordeeld. Human Rights Watch zegt geen informatie te hebben over zijn fysieke welbevinden.

De uitzetting vond plaats op basis van het ‘Pisanu-Decreet’, een maatregel uit 2005 waarmee staatsgevaarlijke personen zonder beroepsmogelijkheden kunnen worden uitgezet. In 2007 oordeelde de VN-commissie tegen martelen dat dit decreet betrokkenen onvoldoende bescherming biedt.

De Italiaanse regering, zo neemt Human Rights Watch aan, is tot haar uitzettingsbesluit gekomen, omdat Essid op vrije voeten dreigde te komen. In 2002 is hij tot 6,5 jaar veroordeeld vanwege deelname aan een terroristische organisatie en voorbereiding van een aanslag op de Amerikaanse ambassade in Rome. Vlak voor zijn geplande vrijlating in 2007 werd hij in voorarrest genomen wegens een nieuwe aanklacht. De termijn van dit voorarrest liep deze dagen af.

    • Bas Mesters