PVV tegen ‘maffia’ Antillen

De Partij voor de Vrijheid wil een parlementair onderzoek naar de omvang van corruptie op de Nederlandse Antillen. Als daaruit blijkt dat corruptie onuitroeibaar is, wil de PVV onderhandelen over het losmaken van de Antillen uit het koninkrijk.

Kamerlid Hero Brinkman van de PVV publiceert vandaag een initiatiefnota (De Antillen… Maffia binnen het Koninkrijk?) waarin hij op basis van berichten uit Antilliaanse media en individuele tips tot de conclusie komt dat de Antillen een „intensief gecorrumpeerde” maatschappij vormen.

Parlementair onderzoek moet inzicht geven in de mate van corruptie, nepotisme en vriendjespolitiek. Nieuwe bevindingen moeten doorgespeeld worden aan het Openbaar Ministerie.

PVV-fractievoorzitter Geert Wilders deed een dringend beroep op andere Kamerfracties om zo’n onderzoek te steunen. De PVV wil verder een andere bestemming voor de 2,2 miljard euro die Nederland beschikbaar wil stellen voor sanering van de Antilliaanse overheidsschuld. „We willen af van die Antilliaanse boevenbende, we willen dat geld liever besteden aan bijvoorbeeld ouderenzorg.”

Brinkman wil zijn initiatiefnota volgende week aan de orde stellen in het periodiek parlementair overleg met Antilliaanse politici. „De mate van corruptie op de Antillen raakt ons allemaal. Ons belastinggeld verdwijnt in de zakken van een kleine politieke elite, er komt niets terecht in de sloppenwijken of bij de arme bevolking.”

Brinkman noemt drie voormalige Antilliaanse premiers, een aantal (voormalige) ministers en een lange rij van ambtenaren die zich schuldig zouden hebben gemaakt aan malversaties, omkoping, vriendjespolitiek, machtsmisbruik en het aannemen van steekpenningen. Het gros van de affaires is volgens Brinkman nooit door justitie onderzocht.

Het rapport en meer over de eilanden op nrc.nl/antillen