Op kosten NOS mee naar EK

Voetbal is het visitekaartje van de NOS. Daarom nodigt de publieke omroep morgen twintig bestuurders en relaties uit om op kosten van de publieke omroep de wedstrijd Nederland-Frankrijk in Bern bij te wonen. De gasten krijgen te zien hoe de NOS de radio- en televisieregistratie verzorgt, aldus de woordvoerders van NOS en NPO.

Tot de twintig genodigden behoren minister Plasterk van Cultuur, twee van de drie leden van de raad van bestuur van de Publieke Omroep en vijf leden van de Raad van Toezicht van de Publieke Omroep. Verder zijn ook NOS-functionarissen uitgenodigd, onder wie hoofdredacteur Hans Laroes en hoofd radio Jan Westerhof. Eveneens is algemeen directeur Arian Buurman van de STER gevraagd mee te gaan.

De uitnodigingen zijn verzonden in het kader van „relatiebeheer”. De toegangskaarten zijn beschikbaar gesteld door de organisator van de EK, de UEFA. De NOS betaalt de reis- en verblijfkosten voor een overnachting. Hoe hoog dat bedrag precies is, zegt de NOS-woordvoerder niet te weten. Het gaat om „hooguit een paar honderd euro per persoon.” En: „Hierin zijn we verantwoord bezig. Er gaat niemand in dit soort setting naar de Olympische Spelen. Dat is te duur.”

Minister Plasterk komt op eigen gelegenheid, aldus zijn woordvoerder, de kosten worden betaald door OCW. Hij vliegt na de ministerraad mee in het regeringsvliegtuig van premier Balkenende die de wedstrijd ook bijwoont.

Anders dan vier jaar geleden heeft de NOS geen netmanagers en directeuren van andere omroepen uitgenodigd. Toen wilde Tweede-Kamerlid Örgu (VVD) van toenmalig staatssecretaris voor Mediazaken Medy van der Laan weten in hoeverre deze inzet van publieke gelden „doelmatig” was. Een antwoord bleef uit. De staatssecretaris schreef dat het niet aan haar was hierover te oordelen en maatregelen te nemen. Zij verwees door naar de toezichthouder, het Commissariaat van de Media. En het Commissariaat laat het over aan de eigen inschatting van de omroep, zegt een woordvoerder.