nrc.nl/kredietcrisis

Hoe raakt de financiële crisis de reële economie?

Waar ging het mis?

Prominente economen debatteren erover.