nrc.nl/embryoselectie

Ook het CDA is voor de verruiming van de selectie van embryo’s.

Meer over de medische kwestie en het politieke debat op de website.