Kamer wil koopkracht van minima op peil houden

Oppositie- en regeringspartijen in de Tweede Kamer willen dat het kabinet maatregelen neemt om de koopkracht van de minima volgend jaar op peil te houden.

Ook het kabinet maakt zich zorgen over de koopkrachtontwikkeling voor volgend jaar.

Over de wijze waarop de inkomensreparatie moet plaats vinden, verschillen de partijen van mening. SP, VVD en D66 vinden dat de geplande verhoging van de BTW van 19 naar 20 procent volgend jaar moet worden geschrapt. Ze sluiten hiermee aan bij de oproep van de sociale partners aan het kabinet om af te zien van de BTW-verhoging.

De VVD vindt ook dat de verhoging van de accijns op LPG en diesel per 1 juli moet worden geschrapt en dat de middeninkomens eveneens gevrijwaard moeten blijven van koopkrachtverlies.

De PvdA en GroenLinks houden vooralsnog vast aan de accijnsverhoging en aan de BTW-verhoging volgend jaar. Het CDA en het de ChristenUnie willen zich hierover nog niet uitlaten.

Gisteren lekten economische voorspellingen uit van het Centraal Planbureau (CPB) voor volgend jaar. Deze cijfers, waarin het CPB de effecten van de stijging van de energie- en voedselprijzen heeft verwerkt, dienen als basis voor de opstelling van de begroting en het inkomensbeleid voor 2009. Het kabinet rondt de besluitvorming af in augustus.

Volgens het CPB zal de economische groei, dit jaar 2,25 procent, terugvallen naar 1,25 procent in 2009. Dat is een half procentpunt lager dan een half jaar geleden werd verwacht. De inflatie zal volgend jaar stijgen tot 3,5 procent.

Door de prijsstijgingen zal bij ongewijzigd beleid de koopkracht gemiddeld met een kwart procent toenemen, minder dan de 1 procent koopkrachtstijging die het kabinet in het vooruitzicht heeft gesteld. Alleenstaanden, minima en AOW’ers met een klein pensioen gaan er een half procent op achteruit volgens het CPB.

Het begrotingsoverschot neemt door de stijging van de aardgasbaten dit jaar toe tot 1,2 procent en stijgt volgend jaar tot 1,8 procent van het bruto binnenlands product. Dat is ruim boven de doelstelling van het kabinet voor de gehele kabinetsperiode.