Excuses Canada aan indianen

De Canadese regering heeft gisteren historische excuses aangeboden aan de indianenbevolking van Canada voor het voormalige beleid van kostscholen, waar tot in de vorige eeuw ongeveer 150.000 indiaanse kinderen werden ondergebracht voor gedwongen assimilatie in de blanke maatschappij.

Tijdens een emotionele plechtigheid in het Lagerhuis in Ottawa, bijgewoond door leiders van indianenorganisaties en honderden oud-leerlingen van kostscholen, sprak premier Stephen Harper zijn spijt uit over de internaten, waar indianenkinderen van hun culturele identiteit werden beroofd en geestelijk, lichamelijk en soms seksueel werden misbruikt.

„De regering erkent dat de gevolgen van het indiaanse kostscholenbeleid enorm negatief waren, en dat dit beleid blijvende schade heeft toegebracht aan indiaanse cultuur, erfgoed en talen”, aldus Harper. „De Canadese regering biedt haar oprechte verontschuldigingen aan en vraagt om vergeving van de indianenvolken voor de grove nalatigheid die hen is aangedaan. Het spijt ons.”

De excuses vormen de kroon op andere maatregelen ter nationale verzoening rond de beruchte kostscholen, in de negentiende eeuw voor het eerst ingesteld met als doel „het indiaanse probleem’’ op te lossen. De laatste van ruim 130 kostscholen sloot in 1973; de ongeveer 80.000 oud-leerlingen die nog in leven zijn, hebben recht op duizenden tot tienduizenden dollars schadevergoeding.

Leiders van indianenorganisaties reageerden positief. „Dit is een nieuw begin voor verhoudingen tussen ons en de rest van Canada”, zei Phil Fontaine, opperhoofd van de Assembly of First Nations. „Nooit meer zal dit huis ons als ‘indiaans probleem’ beschouwen, uitsluitend om wie we zijn.”

Ook Mary Simon, hoofd van de grootste organisatie van Inuït (‘Eskimo’s’), sprak in het parlement. „Er is een nieuwe dag aangebroken, in het teken van verzoening.” De ceremonie werd vertoond op een groot scherm voor een publiek op het gazon voor het parlement. Daar werden drumdansen uitgevoerd en werd gezongen. De toespraken riepen bij vele toeschouwers tranen op. Ook in tal van indiaanse gemeenschappen in het land werd de plechtigheid gevolgd op grote schermen en televisie.