Drie landen achter nieuw EU-verdrag

Rotterdam, 12 juni. Daags voor de beslissende volksraadpleging in Ierland over het nieuwe verdrag van de Europese Unie hebben de parlementen van Estland, Finland en Griekenland het gisteren goedgekeurd. Daarmee hebben zich inmiddels 18 van de 27 EU-landen achter het zogenoemde Hervormingsverdrag geschaard, waarover de regeringsleiders eind vorig jaar overeenstemming bereikten. Het nieuwe verdrag beoogt de besluitvorming binnen de EU te verbeteren en de positie van de EU op het wereldtoneel te versterken. Het wordt van kracht als alle lidstaten het hebben goedgekeurd. Ierland is het enige EU-land dat er een referendum over houdt.