Cao-lonen stijgen met 3,3 procent

In vrijwel alle cao’s lukt het de FNV-vakbonden een loonstijging van 3,5 procent af te spreken. Het gemiddelde is 3,3 procent loonsverhoging, nadat dit cao-seizoen bijna 200 cao’s zijn getekend.

„Vragen is bijna krijgen”, zegt Wilna Wind vanmorgen, cao-coördinator van de vakcentrale FNV. Wind is tevreden dat de looneis in vrijwel alle sectoren is ingewilligd, omdat de looneisen voor de bonden een centrale rol spelen dit seizoen. „We willen dat de koopkracht van werknemers behouden blijft.” Om die koopkracht op peil te houden, riep de cao-coördinator het kabinet opnieuw op de verhoging van de btw uit te stellen.

De vakbonden kregen de gevraagde loonstijging niet cadeau, zegt Wind: „De onderhandelingen verlopen vaak moeizaam. Dat is me tegengevallen, zeker omdat de economie nog goed draait.” In enkele sectoren, zoals het streekvervoer, de supermarkten en de kleinmetaal liepen de onderhandelingen vast. Het conflict over de cao in het streekvervoer loopt nog steeds.

De loonstijgingen stemmen tot ontevredenheid bij werkgeversvereniging AWVN, die de loonsontwikkeling „zorgelijk” noemt. De arbeidsproductiviteit blijft te ver achter, waardoor de lonen in verhouding te veel stijgen, aldus AWVN. De opbrengsten en kosten van arbeid lopen uit elkaar en vakbonden gebruiken een „cirkelredenatie” door vast te houden aan de looneis van 3,5 procent, zegt AWVN. De vereniging wijst juist op de onzekere economische toekomst, waardoor bonden hun looneisen zouden moeten matigen.

De werkgevers willen dat de aandacht gaat naar afspraken die de productiviteit bevorderen. „Dagvensters en roosters verruimen kan snel worden ingevoerd, en het taboe rond langer doorwerken is ook verdwenen”, aldus een woordvoerder van AWVN. Werkgeversorganisaties gaan echter vaak akkoord met looneisen van de bonden, door onder meer de krapte op de arbeidsmarkt.

Naast de harde looneis van 3,5 procent zetten vakbonden in op afspraken over thuiswerken. In 37 cao’s werd een regeling getroffen. De regelingen voor het vaderschapsverlof, ook speerpunt van de FNV, bleven achter: slechts in 15 cao’s lukte het een afspraak te maken over een uitbreiding van het aantal vaderschapsdagen.

De FNV-bonden sloten de afgelopen maanden voor bijna 2,5 miljoen werknemers een arbeidsovereenkomst. De centrale heeft er nog krap 500 te gaan. De grootste cao’s worden altijd het eerst afgerond, de kleinere worden in juni en juli nog uitonderhandeld.

Wind van de FNV verwacht dat de overige cao’s soepel verlopen en dat ook daar de looneis gehaald wordt. „De trend is nu gezet en iedereen kent het speelveld. Die kleintjes sluiten we vlot af.”