Bod France Télécom kan niet veel hoger

Zelfs gretige kopers kunnen weer bij zinnen komen – een goede reden voor verkopers om niet al te inhalig te worden. Dat is de reden dat de Zweedse regering spitsroeden moet lopen ten aanzien van het vriendschappelijke bod van France Télécom op TeliaSonera, het Scandinavische telecomconcern waarvan zij 37 procent in handen heeft. Na het eerste bod als te laag te hebben afgewezen, moet de regering zich nu beraden over de vraag of zij werkelijk de kans voorbij wil laten gaan om het bedrijf te verkopen tegen een meervoud dat bijna twee maal zo hoog ligt als dat van andere Europese telecombedrijven, op basis van de verwachte winst.

Het ingewikkelde bod in aandelen en contanten van 5 juni waardeerde TeliaSonera op een premie van 4 procent ten opzichte van de beurskoers van dat moment. Dat is niet veel, zelfs niet voor een vriendschappelijk bod. Maar het vertegenwoordigde wel een premie van 22 procent ten opzichte van de koers van TeliaSonera, vóórdat de overnamegeruchten de ronde gingen doen.

Sindsdien is de beurskoers van France Télécom zelf gekelderd, terwijl die van TeliaSonera is gestegen. Op basis van de huidige koersen zouden de aandeelhouders van TeliaSonera er zo’n 3 procent bij inschieten. France Télécom weet dat het met een verbeterd bod moet komen en heeft erop gezinspeeld dat ook te zullen doen. Maar het concern zegt ook te willen vasthouden aan zijn voorstel om drie France Télécom-aandelen te geven voor iedere elf TeliaSonera-aandelen, althans voor 48 procent van de uitstaande aandelen van de Scandinaviërs. Voor de overige 52 procent zal in contanten worden betaald.

France Télécom zou meer dan 63 Zweedse kronen per aandeel kunnen beloven, of kunnen aanbieden een hoger percentage van de aandelen te zullen kopen – of allebei. Op basis van de huidige beurskoersen en bij een ongewijzigde verhouding, zou de prijs moeten stijgen naar 66 Zweedse kronen om de aandeelhouders van TeliaSonera quitte te laten spelen. Dat zou 880 miljoen euro toevoegen aan de oorspronkelijke rekening van 15,8 miljard euro in contanten. France Télécom zou dan 500 miljoen euro moeten toeleggen, iedere keer dat zijn eigen aandelen, die momenteel voor zo’n 18 euro per stuk worden verhandeld, één euro minder waard worden.

Het is makkelijk te begrijpen waarom France Télécom het hele plan zou moeten laten varen als zijn aandelenkoers nog veel verder daalt. Maar het is ook makkelijk te begrijpen dat het concern niet veel méér kan doen dan het bod op het peil houden van zijn aanvankelijke waardering van TeliaSonera. Andere potentiële bieders hebben zich intussen nog niet bij het Scandinavische concern gemeld.

Vertaling Menno Grootveld

Voor meer commentaaruit Londen: www.breakingviews.com

    • Pierre Briançon