Zorgkosten hoger na fiscale ingreep

Ruim een half miljoen mensen gaan er volgend jaar honderden euro’s op achteruit doordat zij geen of minder gebruik kunnen maken van de fiscale aftrekpost voor hoge kosten voor ziekte. Het gaat vooral om gehandicapten in een instelling, chronisch zieken onder de 65 jaar en rolstoelgebruikers.

Dat blijkt uit cijfers van cliëntenorganisaties die voorgenomen bezuinigingen op de zogeheten buitengewone-uitgavenregeling hebben laten doorrekenen door belastingadviseurs. Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) bevestigt dat beeld.

Politieke partijen en cliëntenorganisaties vinden de gevolgen onacceptabel. „Dat mag onder geen beding”, schrijft de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland in een brief aan de Tweede Kamer. Circa 6,4 miljoen mensen maken nu gebruik van de aftrekpost, waaronder bijvoorbeeld de eigen bijdage voor ziektekosten, kosten bij een bevalling of de aanschaf van een bril vallen. Het kabinet wil op de regeling 250 miljoen bezuinigen. Veel mensen voor wie die niet is bedoeld maken er gebruik van. De inkomenseffecten zullen in augustus bij de kabinetsbesprekingen over de koopkracht een rol spelen.

PvdA’er Paul Tang noemt het „zorgelijk als blijkt dat mensen met een laag inkomen de dupe worden van de herziening. Als dat zo is, moet de regeling worden aangepast.” Hij is het wel eens met het uitgangspunt dat hogere inkomens meer lasten op zich nemen. Het CDA heeft ook bezwaren en wil uitleg van het kabinet, zegt Kamerlid Pieter Omtzigt. „De regeling is bedoeld als verbetering voor chronisch zieken en gehandicapten en om minder rompslomp te geven. Daarop zullen we de regeling toetsen.” Esmé Wiegman (ChristenUnie) sluit zich hierbij aan. De SP beraadt zich op een grote campagne tegen de bezuiniging. Ook de VVD heeft kritiek.

Het ministerie van Volksgezondheid erkent dat gehandicapten in instellingen en chronisch zieken onder de 65 jaar er op achteruit kunnen gaan. „Maar veel mensen gaan er op vooruit. Er zal nog worden gewerkt aan een nadere invulling van de plannen.”

Zorgkosten: pagina 2

    • Antoinette Reerink
    • Michèle de Waard