‘Top gedeeld houden’

Bijna driekwart van de bestuurders van Nederlandse bedrijven (71,4 procent) is voorstander van een strikte scheiding tussen de raad van bestuur en de raad van commissarissen. Dat blijkt uit een onderzoek van accountants- en adviesfirma Ernst & Young, dat gisteren werd gepubliceerd.

De commissarissen zijn er daarentegen minder van overtuigd dat dit in Nederland toegepaste bestuursmodel het beste is. De helft van hen geeft de voorkeur aan het Angelsaksische model, waarbij bestuurders en commissarissen samen optrekken in een zogenoemde one-tier board, omdat dat efficiënter zou zijn.

De voorstanders van twee aparte raden vinden onder meer dat dit model de beste garantie biedt voor een onafhankelijk en objectief toezicht van commissarissen op het bestuur van de onderneming. Behalve in Nederland werken ook de meeste ondernemingen in Finland, Zweden en Duitsland met dit two-tier model.

Een wetsvoorstel dat het systeem met één raad voor bestuurders en commissarissen mogelijk moet maken in Nederland, ligt bij de Eerste Kamer. Onderzoeker Auke de Bos van Ernst & Young verwacht dat dit systeem zal leiden tot de professionalisering van het commissariaat.