Onderbezetting nekt opsporing fraude

Rotterdam. De Bovenregionale Recherche voor de bestrijding van zware criminaliteit kampt met grote personeelstekorten. Dat heeft met name gevolgen voor de opsporing van fraudezaken en de begeleiding van slachtoffers. Dat blijkt uit het Jaarverslag 2007 van de Bovenregionale Rechercheteams. Door `ernstige onderbezetting` kunnen de teams, opgericht in 2003, minder onderzoek doen naar zware financiële criminaliteit dan gepland. Rechercheurs van andere politiekorpsen stellen één procent van hun capaciteit beschikbaar voor de Bovenregionale teams. De teams onderzoeken criminaliteit als bedrijfsinbraken, ramkraken, mensenhandel en internetfraude.