Klink verwacht nog groter tekort aan donororganen

Den Haag. Jaarlijks overlijden meer dan honderd mensen die op een wachtlijst voor orgaantransplantatie staan. In 2007 betrof het 152 patiënten. ”De noodzaak om maatregelen is dus heel groot”, staat in een conceptbrief van het ministerie van Volksgezondheid met daarin het kabinetsstandpunt over een Masterplan Orgaandonatie. De verwachting is, aldus de brief, dat het tekort aan donororganen zal toenemen door een stijging van het aantal patiënten dat een transplantatie nodig heeft. Tegelijkertijd daalt het potentieel aan organen. Minister Ab Klink (VWS, CDA) wil volgens de brief het tekort aan donororganen terugdringen met voorlichting die veel ”positiever” en ”intensiever” is dan tot nog toe.

Klink wil het systeem van orgaandonatie niet aanpassen. Hij legt een voorstel van een commissie die adviseert over een nieuw systeem, naast zich neer. Die commissie is voor de invoering van een systeem waarbij iedereen die geen bezwaar maakt, automatisch donor is. Volgens minister Klink gaat dat echter te ver. Het kabinet hecht er veel waarde aan dat de donatie gebaseerd is op een ”expliciete wilsverklaring” van de donor of op een beslissing door de naasten.