Het afdelingshoofd

Evert Manten (46) Studie: Verpleegkunde, Hogeschool Utrecht (1980-1984)Werk: afdelingshoofd BartiméusHuis: hoekhuis Brutomaandsalaris: 3.000 euro voor 36 uur in de week Foto’s Evelyne Jacq Europa, Nederland,Doorn, 10-06-2008 Evert Manten, unitleider Woongroepen bij Bartimeus. Foto: Evelyne Jacq Jacq, Evelyne

U werkt bij Bartiméus. Wat is dat voor instelling?

„Het is een landelijke instelling voor mensen met een visuele handicap. Ik werk op de locatie in Doorn. Daar verblijven cliënten die bovendien een verstandelijke beperking hebben. Onze cliënten wonen bij Bartiméus in huis, in groepen van vijf tot acht personen.”

Wat houdt uw werk als afdelingshoofd in?

„Ik geef leiding aan een team van ongeveer vijfentwintig mensen. Ik steek veel tijd in begeleiding en coaching. Dat is inspirerend werk, omdat het de dienstverlening aan onze bewoners verbetert. Daarnaast ben ik veel tijd kwijt aan ‘papierwerk’. De regeldruk in de gezondheidszorg is de laatste jaren toegenomen. Dat legt een groot beslag op mijn tijd. Om een voorbeeld te geven: de regels voor het samenstellen van het werkrooster in onderling overleg zijn door de arbeidstijdenwet veel strikter geworden en het rooster moet nu in een centraal systeem worden ingevoerd.”

U bent manager, maar hebt een verpleegkundige achtergrond. Mist u het ‘echte werk’ niet?

„Nee, want ik kan mijn leidinggevende taken combineren met inhoudelijk werk. Ik sluit me niet op achter mijn bureau, maar heb veel contact met bewoners. Soms draai ik ook uren op de afdeling mee. Dat is belangrijk om voeling te houden met de praktijk. Ik zou niet hogerop willen in de organisatie, omdat ik het dagelijks contact met de bewoners niet zou willen missen.”

Tobias Reijngoud

    • Tobias Reijngoud