Het afdelingshoofd

Evert Manten (46)

Studie: Verpleegkunde, Hogeschool Utrecht (1980-1984)Werk: afdelingshoofd BartiméusHuis: hoekhuisBrutomaandsalaris: 3.000 euro voor 36 uur in de week

U werkt bij Bartiméus. Wat is dat voor instelling?

„Het is een landelijke instelling voor mensen met een visuele handicap. Ik werk op de locatie in Doorn. Daar verblijven cliënten die bovendien een verstandelijke beperking hebben. Onze cliënten wonen bij Bartiméus in huis, in groepen van vijf tot acht personen.”

Wat houdt uw werk als afdelingshoofd in?

„Ik geef leiding aan een team van ongeveer vijfentwintig collega’s. Ik steek veel tijd in de begeleiding en coaching van mijn mensen. Dat is inspirerend werk omdat het de dienstverlening aan onze bewoners verbetert. Daarnaast ben ik veel tijd kwijt met ‘papierwerk’. De regeldruk in de gezondheidszorg is de laatste jaren toegenomen. Dat legt een groot beslag op mijn tijd. Om een voorbeeld te geven: toen ik veertien jaar geleden als leidinggevende begon, gaf ik mijn mensen de ruimte om in onderling overleg het werkrooster van hun team samenstellen. Dat vond iedereen prettig omdat men grote invloed had op de eigen werktijden. Inmiddels is het maken van roosters geautomatiseerd en zijn de regels van de arbeidstijdenwet strikter geworden. Alles moet nu in een centraal systeem ingevoerd worden en ik kan minder makkelijk inspelen op de wensen van mijn mensen. Als een collega een dienst wil ruilen met iemand anders en daardoor in een bepaalde week extra uren draait, geeft de computer een waarschuwing: u overtreedt de arbeidstijdenwet.”

U bent manager maar hebt een verpleegkundige achtergrond. Mist u het ‘echte werk’ niet?

„Nee, want ik kan mijn leidinggevende taken combineren met inhoudelijk werk. Ik sluit me niet op achter mijn bureau maar heb veel contact met de bewoners. Soms draai ik ook uren op de afdeling mee. Dat is belangrijk om voeling te houden met de praktijk. Ik zou niet hogerop willen in de organisatie, omdat ik het dagelijks contact met de bewoners niet wil missen.”

Tobias Reijngoud

    • Tobias Reijngoud