Goed dat de CU een grens trekt

Wel erg makkelijk om de ChristenUnie aan te vallen over de kwestie van de embryoselectie. Wat als de grenzen nu eens waren aangekaart door niet-gelovigen? Ik ben geen belijdend christen maar wel opgevoed met respect voor de natuur en met gezonde argwaan tegenover het almaar verder ingrijpen van de mens in natuurlijke processen. Dat was de reden dat ik ooit reageerbuisbevruchting afwees, als laatste mogelijkheid om met mijn toenmalige partner kinderen te krijgen. Ik ben juist blij met een partij als de ChristenUnie die op dit gebied afwijkend durft te zijn. Er zijn immers steeds meer mogelijkheden op medisch gebied. En hoe meer mogelijkheden, des te beter je na moet denken over waar je grenzen wilt leggen. Waarom wordt door de intelligentsia in Nederland de partij die grenzen wil bespreken aan alle kanten afgeslacht? Is men alleen nog in staat tot kortetermijndenken? Wanneer je niet bereid bent open te staan voor elkaars grenzen, voldoe je niet meer aan de voorwaarden voor democratie.

Brieven en stukken sturen naar opinext@nrc.nl

    • Inga Mol den Haag