Gelovigen weinig naar diensten

Rotterdam, 11 juni. Van de ruim negen miljoen gelovigen in Nederland gaat slechts 20 procent wekelijks naar de kerk, de moskee of andere godsdienstige bijeenkomsten. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Van de drie grootste groepen gelovigen, rooms-katholieken, protestanten en islamieten, zijn de protestanten de trouwste kerkgangers.