Frans-Duits akkoord over CO2-uitstoot auto’s

De Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Franse president Nicolas Sarkozy hebben zich achter een Europees plan geschaard om de uitstoot van koolstofdioxide bij nieuwe auto’s te reduceren. Maar de regeling moet wat hen betreft wel flexibeler worden en langere overgangstijden krijgen.

Merkel en Sarkozy, die elkaar in het Beierse stadje Straubing ontmoetten, verklaarden dat „een belangrijke doorbraak” tussen beide landen was bereikt. Sarkozy zei dat met hun overeenstemming is aangetoond dat Frankrijk en Duitsland tot gezamenlijk handelen in staat zijn.

Duitsland en Frankrijk, die beide grote auto-industrieën hebben, schaarden zich achter de plannen van de Europese Commissie om de CO2-uitstoot van nieuwe personenauto’s terug te brengen tot 120 gram per kilometer. Dat is nu nog 160 gram. Bij hun overeenstemming is Sarkozy kennelijk tegemoet gekomen aan de eisen van Merkel. Zij verzette zich tegen een al te strenge aanpak van merken als Mercedes en BMW. Beide ondernemingen maken grote auto’s met een (nu nog) bovengemiddeld hoge CO2-uitstoot.

De grenswaarde van 120 gram per kilometer voor nieuwe auto’s moet gefaseerd worden ingevoerd. Dat wijkt af van het standpunt van de Europese Commissie, die van mening is dat in 2012 alle auto’s in de EU aan de nieuwe regels moeten voldoen. De straf bij overtreding moet volgens Merkel en Sarkozy worden aangepast aan de gefaseerde invoering.

De aanpak in fases zou zowel tegemoet komen aan de eisen van de makers van grote modellen in Duitsland als aan die van autofabrikanten in Frankrijk (Peugeot, Citroën) en Italië (Fiat) die vooral kleinere automodellen produceren.

Hiermee ligt een Europees akkoord over de uitstoot van koolstofdioxide door personenauto’s binnen handbereik. Voor met name Frankrijk is dit van belang omdat dit land per 1 juli EU-voorzitter wordt en dit ‘hoofdpijndossier’ na lange strijd nu succesvol dient af te ronden.