EU-akkoord over arbeidszaken

LUXEMBURG. De EU-ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben gisteren na jaren onenigheid een akkoord bereikt over de maximale duur van de werkweek en rechten van uitzendkrachten. Voor de maximale werkweek geldt voortaan dat die ook langer mag duren dan de tot nu bepaalde 48 uur. In uitzonderingsgevallen, als werknemer en werkgever het er over eens zijn, is tijdelijk een gemiddelde werkweek van 60 uur toegestaan, of zelfs 65 als wacht- of slaaptijd wordt meegeteld. Voor de acht miljoen uitzendkrachten in de EU is bepaald dat zij vanaf de eerste werkdag dezelfde rechten krijgen als vaste krachten.