De natuur, de mens en de verzekeraar 1

Voor de uitvoering van preïmplantatie genetische diagnostiek (PGD) gelden in ons land beperkingen, vastgelegd in de Wet bijzondere medische verrichtingen (WBMV). Maar in de huidige praktijk worden de meeste families waarin ernstige erfelijke afwijkingen voorkomen hierdoor nauwelijks beperkt. Immers een behandeling kan gewoon plaatsvinden in een gespecialiseerde kliniek zonder WBMV-vergunning in het buitenland, omdat in de Nederlandse Zorgverzekeringswet niet is aangesloten bij de WBMV.

In de polissen van de zorgverzekeraars geldt de uitspraak van het Europese Hof van Justitie dat er aanspraak op zorg bestaat als een behandeling ”door de internationale medische wetenschap voldoende is beproefd en deugdelijk is bevonden”. De aanvaarde indicaties zijn: een onaanvaardbaar risico op een ernstige erfelijke ziekte, mits PGD die ziekte betrouwbaar kan voorspellen. Dus niet de wet, de overheid, de arts, of rechtspraak bepalen de maatstaf voor vergoeding, maar de actuele stand van de internationale medische wetenschap.

Paren kunnen met de medische gegevens bij hun zorgverzekeraar toestemming vragen. Zorgverzekeraars zoals CZ zullen op grond van hun polis toestemming móéten geven bij diverse erfelijke aandoeningen waaronder erfelijke borstkanker. De paren zullen in beginsel (behoudens reiskosten) niets zelf hoeven te betalen voor een behandeling bijvoorbeeld in Brussel.

    • Zorgverzekeraar Cz
    • A. Prince Senior Medisch Adviseur