dagansicht

Gezakt dagansicht © Martijn Ding Creative Studio / studioding.nl Dagansicht is een ‘beeldcolumn’, die commentaar geeft op de actualiteit. Dagansicht is een project van Boomerang Media en nrc.next. Zelf een dagansicht insturen? boomerang.nl/nrcnext Martijn Ding Creative Studio;Studioding.nl