CDA is voor verruiming embryoselectie

De CDA-fractie in de Tweede Kamer is voor verruiming van de selectie van embryo’s bij erfelijke ziekten als borst- en darmkanker.

De selectie van embryo’s moet wel door „duidelijke randvoorwaarden en zorgvuldigheidscriteria” worden begrensd.

Dat heeft de Tweede Kamerfractie gisteren besloten. Het Kamerlid Henk Jan Ormel: „Wij zijn in principe voor de selectie van embryo’s bij ernstige ziekten. Het gaat om een heel principiële zaak. Het is aan het kabinet om de nadere randvoorwaarden in te vullen.”

Het CDA had zich tot dusver niet uitgesproken. De PvdA is voorstander van een verruiming, net als de meeste oppositiepartijen in de Tweede Kamer. Twee weken geleden rees er in de regeringscoalitie een politiek probleem, omdat de ChristenUnie afstand nam van een besluit van staatssecretaris Bussemaker (Volksgezondheid, PvdA) om de selectie van embryo’s te verruimen. Deze methode wordt gebruikt om erfelijke ziekten niet door te geven aan het nageslacht. Het Academisch Ziekenhuis Maastricht en het UMC Groningen voeren deze methode uit. Bussemaker was onder druk van de ChristenUnie genoodzaakt haar brief over deze kwestie voorlopig in te trekken.

Binnen het kabinet wordt nu naar een compromis gezocht. De meest betrokken bewindslieden, Bussemaker, minister Klink (Volksgezondheid, CDA) en vice-premier Rouvoet (ChristenUnie), zouden vandaag weer overleg hebben. Met het standpunt van het CDA komt de ChristenUnie meer alleen te staan. Fractievoorzitter Arie Slob wilde vanmiddag niet op het CDA-standpunt reageren. Hij beklemtoonde dat „het kabinet met een gezamenlijk en zorgvuldig standpunt zal moeten komen”. Hij verwacht niet dat er deze week al een oplossing komt.

CDA’er Ormel wees de kritiek van de hand dat zijn partij te lang onduidelijk is geweest. „Het is een heel principiële zaak waar wij twee keer in de fractievergadering over hebben gesproken.” Hij sloot niet uit dat fractieleden bij een stemming een afwijkend standpunt zullen innemen.

Meer over deze kwestie op nrc.nl/embryoselectie