Wie gaat ’m nu opvolgen?

Vrijdag zou het bestuur van LAKS, met voorzitter Sywert van Lienden, afscheid nemen.

Maar wat een feest had moeten worden, ontaardde in intern geruzie.

LAKS-voorzitter Sywert van Lienden neemt voorlopig zijn taken nog even waar. Foto Maurice Boyer Sywert van der Linde LAKS Foto NRC H'Blad Maurice Boyer 080516 Boyer, Maurice

De uitnodigingen voor de afscheidsreceptie van het bestuur waren al verstuurd. Het feest zou afgelopen vrijdag plaatsvinden. Maar het ging niet door.

Reden: tijdens een besloten ledenvergadering is de sollicitatiecommissie van het Landelijk Aktiekomitee Scholieren (LAKS) voortijdig ontbonden. Dat is de commissie die advies geeft over de vorming van een nieuw bestuur en die het functioneren van het zittende bestuur beoordeelt. Daarop stapte ook de voorzitter van het presidium op, die de ledenvergaderingen voorbereidt.

Door deze gang van zaken werd de keuze voor een nieuw bestuur uitgesteld. Tot die tijd neemt LAKS-voorzitter Sywert van Lienden zijn taken nog even waar. Volgens Van Lienden is de sollicitatiecommissie door de leden ontbonden omdat deze „vriendjes” in het nieuwe bestuur wilde benoemen. „De leden van LAKS vonden dat de commissie geen betrouwbare adviezen konden geven.”

De leden van de sollicitatiecommissie zijn met stomheid geslagen over de manier waarop ze uit hun functie zijn ontheven. Volgens de drie, Marloes Vogel, Youssef Abjij en voorzitter Mark Brakel, zijn ze ontslagen omdat ze kritiek hadden op het bestuur van Van Lienden. Een van de kritiekpunten was dat het bestuur naar de mening van de commissie te veel onkosten zou hebben gedeclareerd. „Buitensporig veel aan eten en ook niet bij de goedkoopste opties. De posten zijn flink overschreden”, zegt Mark Brakel, zelf voormalig voorzitter van het LAKS. Bovendien, zo zeggen Brakel, Abjij en Vogel, vond de commissie dat Van Lienden het personeel van LAKS te autoritair behandelde. Van „enkele personeelsleden”, zo vertelde Van Lienden vorige maand in deze krant, was het halfjaarcontract niet verlengd omdat ze „niet goed functioneerden”. In één geval was sprake van „direct ontslag”. Over denigrerende opmerkingen van Van Lienden over het personeel is intern veel „ruzie geweest”, zegt Vogel.

„Bij LAKS bestaat de vrij unieke situatie dat scholieren leiding geven aan oudere werknemers”, zegt Brakel. „Het personeel voelde zich door Van Lienden gecommandeerd.” „Op kantoor kan niemand met Sywert samenwerken”, zegt Youssef Abjij.

Het LAKS verwierf onder de leiding van Van Lienden (17 jaar) landelijke bekendheid en de jonge voorzitter werd om zijn behaalde succes uitvoerig in de media geprezen. Onder meer door een landelijke actie te organiseren in Amsterdam, waar duizenden jongeren op af kwamen, slaagde de bond erin de problemen rond de verplichte jaarlijkse lesuren norm van 1.040 uur op de agenda te zetten. Mede door LAKS wordt er momenteel een onderzoek uitgevoerd of scholen de norm wel kunnen halen.

„Jammer dat het nu zo eindigt”, zegt Brakel. „Juist nu we allemaal zo trots zijn op wat LAKS en het bestuur onder leiding van Sywert dit jaar hebben bereikt.” De aantijging dat de commissie zich schuldig zou hebben gemaakt aan vriendjespolitiek werpt het drietal verre van zich. „Wat is mijn belang om vriendjes in het bestuur te benoemen. Ik zit al een jaar niet meer in het bestuur van LAKS en ik ga volgend jaar studeren.” „We hebben altijd hart gehad voor LAKS, en dan dit”, zegt Abjij. Volgens Brakel is het succes en alle aandacht Van Lienden naar het hoofd gestegen. „Hij is naast zijn schoenen gaan lopen het afgelopen jaar.” „Hij is nota bene klasgenoot van mij geweest”, zegt Marloes Vogel. „Het is raar om te zien hoe hij is veranderd.”

Van Lienden zegt dat de jaarrekening, inclusief onkosten, door de accountant is goedgekeurd. En dat hij er weinig aan kan doen als een commissie wordt ontbonden door de leden.

Op 28 juni is er een ledenvergadering waarop een nieuw bestuur kan worden gekozen. Er is een nieuwe sollicitatiecommissie gevormd. Maar daarin zitten twee bestuursleden, dus de drie afgezette commissieleden betwijfelen of het bestuur onafhankelijk gekozen zal worden. Van Lienden zegt dat er ook „onafhankelijke leden” in de nieuwe commissie zitten. Hij is „ervan overtuigd” dat „met een nieuwe procedure en een nieuw sollicitatieadvies de leden slim genoeg zijn om een goed, sterk en nieuw bestuur te kiezen”.

    • Japke-d. Bouma