Vrouwenroof motief voor oudste slachting

Rotterdam. De oudst bekende massaslachting, 7.000 jaar geleden, is waarschijnlijk gepleegd om vrouwen te roven. Deze conclusie trekken Duitse en Britse onderzoekers uit nadere analyse van skeletmateriaal van de in totaal 18 volwassenen en 16 kinderen in het oude massagraf bij het Duitse Talheim (Baden-Württemberg). Op basis van variatie in strontium-, zuurstof- en koolstof-isotopen in tanden kunnen ze de slachtoffers indelen in drie groepen, met als belangrijkste de lokale groep, die alleen mannen en kinderen telt. De vrouwen zijn dus niet vermoord, maar geroofd, schrijven ze in Antiquity. Vrouwenroof was niet ongewoon in kleine landbouwgemeenschappen. Om incest te voorkomen, kwamen vrouwen vrijwel altijd van buiten de gemeenschap. Hun komst ging niet altijd goedschiks.